Praktijk voor Psychotherapie

Amsterdam

Schematherapie

Schematherapie

Gaat het elke keer weer mis met je relaties, omdat je valt op een ‘foute’ man of vrouw? Vertrouw je daarom mensen niet meer? Heb je continu het gevoel dat je weinig waard bent? Maak je steeds dezelfde fouten in je leven? Duwt je gevoel je vaak in de verkeerde richting, terwijl je met je gezonde verstand best weet dat dit niet verstandig is? Het zijn maar enkele voorbeelden die laten zien waartoe negatieve denkpatronen kunnen leiden. In de psychotherapie noemen we deze negatieve patronen: schema’s. Schematherapie kan dan de oplossing zijn.

Wat is schematherapie?
Schema’s zijn ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Nare ervaringen in de kindertijd kunnen negatieve schema’s oproepen die als een rode draad door je leven lopen. Ze kunnen in je latere leven je manier van denken en reageren bepalen. Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering. Ook is het belangrijk dat je als kind leert dat er grenzen zijn. Deze basisbehoeftes zijn belangrijk voor ieder kind om uit te kunnen groeien naar een stabiele volwassene.

 

Schematherapie gaat niet in op de actuele klacht, maar zoekt naar oorzaken. Naar onderliggende denk- en gedragspatronen die maken dat je elke keer weer in dezelfde val loopt. De therapeut gebruikt binnen de schematherapie verschillende technieken en therapieën om je te laten inzien aan welke basisbehoeftes het jou heeft ontbroken, welk effect dit nu heeft op je gedrag en hoe je hier mee om kunt gaan. Zodat je je weer sterk en veilig voelt en tevreden bent met jezelf.

Wat zijn negatieve schema’s?
Als je steeds in dezelfde valkuilen stapt, gaat dit een negatieve rol spelen in je leven. Hierdoor kun je bijvoorbeeld depressief worden of persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen. Als je als kind door je ouders werd gekleineerd, voel je je nu misschien continu een mislukking. Als je vroeger werd mishandeld, voel je je nu misschien bij het minste of geringste al bedreigd. Als je op school werd gepest, voel je je nu misschien snel alleen en in de steek gelaten.
Negatieve schema’s zijn hardnekkig. Gebeurtenissen die je nu meemaakt, kunnen jouw negatieve denkpatroon versterken, waardoor ze alleen maar taaier worden. Ze kunnen gek genoeg vertrouwd aanvoelen, omdat je reacties en gedragingen zo vanzelfsprekend geworden zijn. Het is vaak moeilijk om de vinger ‘op de zere plek’ te leggen en het vergt moed en doorzettingsvermogen om ze te bestrijden. Je hoeft dit niet alleen te doen, je doet dit samen met je therapeut.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?
De therapeut van Mind Your Brain helpt je om de negatieve schema’s die jou in de weg zitten, op te sporen. Het is belangrijk dat je inziet hoe ze zijn ontstaan, maar ook hoe ze nu nog steeds in stand worden gehouden. Via verschillende gesprekken, technieken en oefeningen laat de therapeut zien dat met jouw persoonlijk niets mis was, maar dat niet aan jouw basisbehoeften kon worden voldaan. Als je bijvoorbeeld als kind door je vader in de steek bent gelaten, is dat niet jouw schuld maar was je vader misschien niet in staat er voor jou te zijn.
Als je samen met je therapeut tot het inzicht bent gekomen waar het mis is gegaan en hoe het eigenlijk had moeten gaan, komt het proces van verwerken. Omdat het vaak om verdrietige, pijnlijke of zelfs traumatische gebeurtenissen gaat, kan dit een ingrijpend proces zijn. Uiteindelijk doorbreek je de patronen die in je jeugd zijn ontstaan, je raakt je negatieve schema’s kwijt. Je leert wat je persoonlijke behoefte is en hier op een gezonde manier voor op te komen. Je voelt je een ‘beter mens’.

Heeft schematherapie effect?
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat schematherapie effectief is bij persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. Ook blijkt uit onderzoek dat de therapie effectief is bij chronische depressies.

Wil je meer weten over schematherapie? Kijk op https://www.schematherapie.nl.

Op dit moment is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de praktijk.

Wil je meer informatie ontvangen over Schematherapie?

Neem dan vrijblijvend contact op met Mind Your Brain.

Contact opnemen